Oppimisympäristöt

Rakennusteho kumppanina oppimisympäristöissä

Aidossa yhteistyössä kohti parasta lopputulosta

Jatkuva kehittäminen kohti tilaajan tavoitteita

Tilaajana tiedät, mitä maksat ja mistä maksat

Erityisenä vahvuutena yhteistoiminta­hankkeet

Voittavaa suunnittelua yhdessä tilaajan kanssa

Toimivimmat oppimisympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Parhaat ideat syntyvät samassa pöydässä tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Onnistumme, kun kaikki toimivat aidossa yhteistyössä kohti parasta lopputulosta.

Toimimme kaikilla asiakkaan toivomilla urakkamuodoilla, mutta olemme erityisen vahvoja, kun oppimisympäristöjä toteutetaan yhteistoimintahankkeina. Esimerkiksi vuoden 2020 lopussa valmistunut Kiiminkipuiston koulu luovutettiin tilaajalle virheettömänä: nollavirheluovutuksen lisäksi aikataulun ja laadun hallinta onnistui erinomaisesti. Toinen tuore esimerkki yhteistoimintamallin hallinnastamme on Kempeleen kunnan kaikkien aikojen suurin investointi Kirkonkylätalo, joka rakentuu alueen lasten ja nuorten uudeksi kasvukeskukseksi.

Käyttäjien kuunteleminen ja ymmärtäminen on vahvaa osaamistamme. Jatkuvan parantamisen kulttuuri auttaa kehittämään suunnitelmia kohti tilaajan tavoitteita. Työpajoissa ideoimme ja ratkaisemme ongelmia nopeasti ja tehokkaasti – tuloksina tehokas yhteistyön henki ja hanketta edistäviä innovaatiota.

Oppimisympäristöjä yksilöllisesti ja yhteisöllisesti

Teemme hyvän elämän oppimisympäristöt – terveelliset, turvalliset ja niin oppilaiden kuin henkilöstön hyvinvointia edistävät tilat. Suunnittelemme ja toteutamme ihmiseltä ihmiselle: suurikin kokonaisuus on aina inhimillinen ja oppilaan kokoinen.

Toimivat oppimisympäristömme tukevat hyvää opettamista ja oppimista sekä vastaavat tilaajan tulevaisuuden haasteisiin – hänen toivomallaan tavalla. Huomioimme suunnittelussa sekä yksilö- ja yhteisopiskelun että opettajuuden kunkin koulun toiminnalliset periaatteet huomioiden. Yhdessä asiakkaan kanssa huomioimme kestävän kehityksen periaatteet. Tehokas oppimisympäristö syntyy yhteistyössä rakennusten käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa.

Toteutamme tiloja päiväkodeista lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Nykypäivän oppimisympäristöt ovat kunnille ja kaupungeille monitoimitaloja, joissa käyttöä on aamusta iltaan. Rakennuksen korkea käyttöaste huomioidaan suunnittelussa ja tilat mahdollistavat saumattomasti iltakäytön.

Avoimuus kannustaa järkeviin ratkaisuihin läpi hankkeen

Tilaajana tiedät aina, mitä maksat ja mistä maksat. Olemme sitoutuneet hankkeen taloudelliseen avoimuuteen. Avoimuus rakennusaikana kannustaa kaikkia osapuolia taloudellisesti järkeviin ratkaisuihin.

Ota yhteyttä

Oskari Pyrrö
Oskari Pyrrö

Liiketoimintajohtaja, oppimisympäristöt
Matkapuhelin: 040 848 2302

oskari.pyrro@rakennusteho.fi

Referenssit

kiiminkipuisto-oppimisymparistot-000

Kiiminkipuiston koulu luovutettiin virheettömänä

Kiimingin Jokirannan koulun korvaajaksi loppuvuodesta 2020 valmistunut Kiiminkipuisto on noin 650 oppilaan koulu, jossa henkilökunta mukaan luettuna työskentelee noin 700 henkilöä. Bruttoneliöitä rakennuksessa on 8 583,00.

Vuonna 2019 alkanut Kiiminkipuiston koulun yhteistoiminnallinen suunnittele ja rakenna -toteutusmuodon hanke valmistui aikataulussa ja luovutettiin virheettömänä. Hankkeessa myös pysyttiin budjettiraamien sisällä, joten projekti oli kokonaisuutena suuri onnistuminen.

Toimiva yhteistyö käyttäjien, tilaajan ja suunnitteluorganisaation välillä sekä sisäisen projektitiimin hyvä yhteishenki loivat puitteet hankkeen onnistumiselle.

kirkonkylatalo-ulkonakyma-1

Kempeleen Kirkonkylätalo kohoaa alueen lasten ja nuorten uudeksi kasvukeskukseksi

Parhaillaan Rakennusteho urakoi Kempeleen Kirkonkylätaloa, joka on hankkeena merkittävä niin rakentajalle kuin tilaajalle Kempeleen kunnalle.

Valmistuessaan monitoimitalo tarjoaa tilat 960 oppilaalle luokilla 1–9. Lisäksi saman katon alle sijoittuvat 12-ryhmäinen päiväkoti noin 220 lapselle, nuorisotilat, kunnan päätearkisto ja koko kuntaa palveleva keskuskeittiö, josta lähtee päivittäin noin 5 000 ruoka-annosta. Tilat on suunniteltu myös monipuolinen iltakäyttö huomioiden.

Rakennusteho valikoitui urakoitsijaksi kaksivaiheisen kilpailutuksen kautta. Ensin tilaaja haki tarjoajia osallistumishakemuksella, minkä jälkeen kolme parhaiten pisteitä saanutta ryhmittymää pääsi tarjousvaiheeseen.

”Tarjousvaiheessa laadimme luonnossuunnitelmat koulusta Kempeleen antamien speksien pohjalta. Niitä käytiin läpi kahdessa työpajassa, joissa suunnitelmaa voitiin kehittää yhdessä käyttäjien kanssa. Sitten jätettiin tarjoukset hintoineen ja suunnitelmineen”, sanoo Rakennustehon kouluhankkeiden projektijohtaja Oskari Pyrrö.

Hero-uutinen Tyrnavan Kirkkomannikko

Tyrnävän Kirkkomännikön päiväkoti toteutetaan hirsirakenteisena

Rakennustehon voitto Tyrnävän Kirkkomännikön päiväkotihankkeen kilpailutuksessa on jatkoa onnistumisille oppimisympäristöhankkeissa. Kirkkomännikön päiväkoti on monitoimitalomainen uudisrakennus, johon sijoittuvat varhaiskasvatuksen viisi ryhmää sekä kirkonkylän esiopetus. Lisäksi monitoimitiloissa järjestetään ykkös- ja kakkosluokkien opetusta.

Tyrnävän kunta oli päättänyt jo varhain, että päiväkoti toteutetaan hirsirakenteisena. Kunnan tavoitteena on tarjota laadukkaat, monipuoliset ja työnkulkujen kannalta hyvin mietityt tilat niin lapsille kuin heidän parissaan työskentelevälle henkilökunnalle.

Rakennusteho kuunteli tilaajan tavoitteita ja linjauksia sekä huomioi tarkasti hankkeen erityispiirteet. Rakennustehon hirsirakenteinen – ja hirsirakenteisen julkisivun sisältänyt – ehdotus voitti laatua ja hintaa yhdistäneessä kilpailutuksessa. 

Kilpailutukseen kuului erillinen työpajavaihe valittujen tarjoajien, tilaajan ja loppukäyttäjien edustajien välillä. Tilojen käyttäjien näkökulma oli tärkeää saada prosessiin mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Työpajoissa tarkennettiin suunnittelun laadullisia tavoitteita, kuten käyttäjien toimintoja ja pedagogisia tarpeita sekä tontin käyttöä ja kohteen arkkitehtuuria.