/ Uutiset

Kiiminkipuiston koulu luovutettiin virheettömänä – Rakennusteholle erinomainen avaus uudelle liiketoiminta-alueelle

Vuonna 2019 alkanut Kiiminkipuiston koulun yhteistoiminnallinen suunnittele ja rakenna -toteutusmuodon hanke on valmistunut aikataulussa ja luovutettu virheettömänä. Kesällä 2019 käynnistyneiden rakennustöiden loppuunsaattaminen on ilonaihe paitsi Rakennusteholle ja tilaajalle Oulun tilapalveluille myös käyttäjille: laadukkaassa kiinteistössä oppilaiden ja henkilökunnan koulutyö sujuu.

Vastikään valmistunut Kiiminkipuiston koulu on luovutettu tilaajalle virheettömänä; nollavirheluovutuksen lisäksi aikataulun ja laadun hallinta onnistui erinomaisesti. Hankkeessa on myös pysytty budjettiraamien sisällä, joten projekti on ollut kokonaisuutena suuri onnistuminen.

Kiimingin Jokirannan koulun korvaajaksi rakennettu Kiiminkipuisto on noin 600 oppilaan koulu. Uusi koulurakennus sijaitsee Kiimingin urheilukeskuksen alueella lukion ja Syke-talon läheisyydessä.

Yhteistoiminnallisuuteen nojaavan hankinnan ja toteutuksen malli on lujittanut osapuolten välistä sitoutumista asetettuun tavoitehintaan ja laatuun. A-Insinöörien kehittämä malli on erityisen toimiva Kiiminkipuiston tapaisissa keskisuurissa projekteissa.

”Toimiva yhteistyö käyttäjien, tilaajan ja suunnitteluorganisaation välillä sekä sisäisen projektitiimin hyvä yhteishenki loivat puitteet hankkeen onnistumiselle. Suoriuduimme hyvin hankkeen johtamisessa esimerkiksi selkeällä viestinnällä ja osapuolia sitouttavalla päätöksentekotavalla”, kiittää Rakennustehon hankekehityspäällikkö Matti Tarkiainen.

Tarkiainen näkee, että laadukkaan toteutuksen turvasi ammattitaitoinen työmaaorganisaatio. Työnjohtajat keräsivät osaamisellaan erittäin hyvää palautetta. Menestyksessä tärkeä roolissa oli kohteen suunnitellut arkkitehtitoimisto UKI Arkkitehdit Oy.

”Arkkitehtisuunnittelu palveli hankkeen onnistumista keskeisesti: suunnittelu yhdisti esimerkillisesti tilaajan, käyttäjän ja urakoitsijan toiveet hankkeen budjettiraamiin.”

Poikkeuksellisen pitkä takuu on osoitus luotettavuudesta

Kiiminkipuiston koulun kiinteistöllä on poikkeuksellisen pitkä 10 vuoden takuu rakennuttajan puolesta. Matti Tarkiaisen mukaan se on vastaus keskusteluun kestävästä rakentamisesta ja kiinteistöjen lyhenevästä elinkaaresta.

”Rakennusteho haluaa olla luomassa kestävää rakennettua ympäristöä ja näin tuottaa lisäarvoa kiinteistön omistajalle. Kertakäyttökulttuuri ei kuulu tapoihimme. On suuri etu rakennushankkeen kaikille osapuolille, että rakennetaan kestävästi ja pitkäjänteisesti ja vastuuta myös kiinteistön ylläpidosta otetaan jo toteutuksen aikana.”

Pitkä takuu näyttäytyy tietenkin lupauksena laadusta, ja sitä Rakennusteho on itsekin todentamassa koko 10 vuoden takuuajan. Rakennusteholla on edustaja Kiiminkipuiston koulun seurantaryhmässä, ja rakennuttaja osallistuu myös vuosittain pidettäviin takuuajan välitarkastuksiin.

”Osallistumalla kiinteistön kunnossapidon seurantaan saamme palautetta, joka mahdollistaa toteutettujen ratkaisujen kehittämisen”, Tarkiainen toteaa.

”Yhteistoiminnallinen suunnittele ja rakenna -toteutusmuodon hanke mahdollisti lisäarvon niin kestävän rakentamisen kuin luotettavuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta – ilman budjetin ylittymistä”, hän tiivistää.