Whistleblower

Luottamuksellinen kanava väärinkäytöksistä ja riskeistä ilmoittamiseen

Whistleblower-ilmoituskanava tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa Rakennustehon sisäisen tutkinnan kohteeksi epäily mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Epäily, josta ilmoitetaan, voi kohdistua niin oman organisaation jäseneen kuin asiakkaaseen, toimittajaan tai muuhun sidosryhmäkumppaniin.

Ilmoituslomake on tarkoitettu anonyymien ilmoitusten vastaanottamiseen väärinkäytösten riskin ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. Kaikki lomakkeella annetut ilmoitukset välitetään sellaisenaan ja muuttumattomana ulkopuoliselle käsittelijälle. Jokainen ilmoitus käsitellään. ehdottoman luottamuksellisesti vain käsittelyoikeudet omaavien henkilöiden kesken. Väärinkäytöksistä epäillylle henkilölle ilmoittaja pysyy aina anonyymina.

Mistä voit ilmoittaa?

Epäillyt rikkomukset voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai muita vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Rakennusteholle, sen asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Tällaisia ovat esimerkiksi ohjeiden vastaisen lahjan/vieraanvaraisuuden vastaanottaminen, sisäpiiritiedon väärinkäyttö, asiakastietojen paljastaminen ulkopuoliselle ilman erillistä perustetta tai esteellisyystilanteet päätöksenteossa.

Luottamuksellinen käsittely

Whistleblower-kanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, mikäli tämä haluaa antaa palautteen anonyymina. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) mukaisia velvoitteita.

Voit tehdä ilmoituksen myös anonyymisti, mutta halutessasi voit jättää yhteystietosi asian käsittelemisen helpottamiseksi. Antamalla yhteystietosi saat palautteen oltuamme yhteydessä mainittuun tahoon. Vaikka antaisit yhteystietosi, Rakennusteho ei koskaan välitä niitä eteenpäin ilman erillistä keskustelua kanssasi.

Tee ilmoitus

  • Vapaaehtoinen tieto
  • Vapaaehtoinen tieto
  • Vapaaehtoinen tieto