/ Uutiset

Jokirannan koulu rakennetaan 10 vuoden takuuajalla

Oulun Kiiminkiin ensi vuonna valmistuva koulu osoittaa, miten keskisuurissakin rakennushankkeissa käyttäjien, tilaajan ja urakoitsijan yhteistoiminta voi alkaa jo ennen urakoitsijan valintaa ja jatkua pitkään valmistumisen jälkeen.

Jokirannan koulu Kiimingin kaupunginosassa rakentuu 650 oppilaalle henkilökunnan, Oulun Tilapalveluiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteisponnistuksena. Kaikki rakennushankkeen osapuolet ovat osallistuneet tulevan koulun suunnitteluun, joka aloitettiin jo hankintamenettelyn aikana.

”Olemme kehittäneet yhteistoiminnallisuuteen nojaavaa hankinnan ja toteutuksen mallia, jonka tavoitteena on lujittaa kaikkien osapuolten sitoutumista hyvään suunnitteluun ja laatuun aikataulun puitteissa”, hankepäällikkö Juha Kaisanlahti Oulun Tilapalveluista sanoo.

Uuden koulun kehitysvaihe alkoi helmikuussa 2019, rakentaminen käynnistyi kesäkuussa ja koulu valmistuu joulukuussa 2020. Parhaillaan työmaalla ovat käynnissä betonirunkotyöt.

”Tärkeä osa hanketta on ollut se, että rehtori ja koulun henkilöstö ovat istuneet koko ajan suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa saman pöydän ääressä”, Kaisanlahti toteaa.

A-Insinööreissä kehitetyn yhteistoiminnallisen suunnittele ja rakenna -toteutusmuodon (tai yhteistoiminnallisen KVR-muodon) ideana on parantaa yhteistyötä ja laatua erityisesti keskisuurissa rakennusprojekteissa, joihin allianssi- ja elinkaarihankemuodot ovat sopimuksellisesti liian työläitä ja voimavaroja vaativia.

”Perinteiset urakkamuodot tuottavat halpaa hintaa tai laadukasta lopputulosta, harvoin molempia – julkisten rakennushankkeiden tulevaisuutta on se, että tavoitehinta asetetaan yhteistyössä ja kaikkien näkökulmia kuunnellaan”, rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä sanoo.

Yhteistoiminnallisuudesta on etua julkiselle taloudelle ja kaikille osapuolille

Urakoitsija Oulun Rakennusteholle Jokirannan koulun rakentaminen on ollut uuden liiketoiminta-alueen päänavaus. Toteutukseen kuuluu poikkeuksellisen pitkä 10 vuoden takuuaika. Tavanomainen jälkivastuuaika Oulun Tilapalveluiden projekteissa on 3 vuotta, allianssihankkeissa yleisesti 3 tai 5 vuotta ja rakennusalalla tyypillisesti 2 vuotta.

”Vastuuajan pidentäminen kannustaa tekemään pitkäaikaisia ratkaisuja tekniikassa ja materiaalien valinnassa, ja se on tehokas keino parantaa laatua. Pitkällä jälkivastuulla on luonnollisesti joku hinta, niin kuin pitääkin olla”, Jänkälä sanoo.

”Yhteistoimintamalliin ei kuulu urakoitsijan oman edun tavoittelu kustannusten minimoinnilla, sillä se on potkimista omaan nilkkaan. Läpinäkyvyys, eri ammattialojen asiantuntemuksen ja työpanoksen integrointi ja ratkaisujen hakeminen yhdessä on synnyttänyt urakoitsijallekin oivalluksia siitä, miten parannetaan projektin arvontuottoa ja saadaan parempia ratkaisuja”, hankekehityspäällikkö Matti Tarkiainen Oulun Rakennustehosta sanoo.

”On suuri etu julkiselle taloudelle ja kaikille osapuolille, että rakennetaan kestävästi ja pitkäjänteisesti ja otetaan vastuuta myös kiinteistön ylläpidosta.”

Juha Kaisanlahden mukaan yhteistoiminnallinen suunnittele ja rakenna -muoto soveltuu hyvin yli 10 miljoonan euron hankkeisin.

”Aika alkaa olla rakennusalalla kypsä isoihin linjamuutoksiin, jossa päätökset tehdään projektin, ei osapuolen omaksi eduksi. Meilläkin pitäisi työmaalla kaikilla lukea haalareissa Jokirannan koulu”, Kaisanlahti sanoo.

Tiedon virta -niminen uusi koulurakennus on Uki Arkkitehtien suunnittelema. Uusi koulu alueen yläluokkalaisille ja kuudesluokkaisille nousee sisäilmasta kärsineen vanhan koulun tilalle Kiimingin keskustaan. Hankkeen laajuus on 8 556 bruttoneliömetriä ja kokonaishinta on noin 20 miljoonaa.

Vastaavaa toteutusmuotoa pilotoidaan parhaillaan käynnissä olevassa Muhoksen uuden lukion rakentamisessa.