Sompasaaren Hansalaituri

Hyvän Hitas-yhteistyön jatke

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan pöytäkirjaotteessa todetaan: “Eri hallintokunnilta saatu palaute Rakennustehon toiminnasta Jätkäsaaren osalta on ollut myönteistä.” Hitas-yhteistyö jatkuukin Sompasaaressa toisella Kehittyvä kerrostalo-ohjelmaan kuuluvalla kohteella. Lisäksi kohde on hinta- ja laatutason säätelyjärjestelmän mukainen Hitas-kohde, joka on rakennettu osana Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa.

2,5 km päässä Helsingin ydinkeskustasta sijaitseva Sompasaari oli aikoinaan korkea kallioinen saari, joka tasoitettiin 1960-luvulla sataman laajennuksen yhteydessä. Nyt alueelle on kaavoitettu merellinen asuinalue noin 3 000 uudelle asukkaalle. Sompasaari koostuu kahdeksasta asuinkorttelista, yhdestä hotelli- ja kylpylärakennusten korttelista, kahdesta rantakadusta, puistosta sekä kanavasta.

Etelään aukeava kolmion muotoinen puistoalue, Loviseholminpuisto, on Sompasaaren sydän. Sen reunalle Priki Venuksen kujan ja Fortunanpolun kulmaukseen nousee Rakennustehon Sompasaaren Hansalaituri. Hansalaituri on L-muotoinen asuinkerrostalo, johon kuuluu kaksi 5-kerroksista sekä yksi 12-kerroksinen osa.

Hansalaituri kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Koska ohjelman tavoitteina on lisätä kerrostaloasumisen houkuttelevuutta, joustavuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja, Hansalaiturikin on arkkitehtoonisesti uudenlainen, uudella tavalla haastava kohde. Sen suunnittelussa jatketaan Rakennustehon ensimmäisen Hitas-kohteen, Jätkäsaaren Pablon, yhteydessä hedelmälliseksi osoittautunutta yhteistyötä Aalto-yliopiston tilasuunnittelun professorin Pentti Kareojan kanssa. Rakennusmassan julkisivua rytmittää eriväristen tiilten käyttö.

Valmistuu: 2019
Projektin kesto: 18 kk
Urakkasumma: 19 Me
Huoneistoneliömetrejä: 4 300