Ruka Village

Vapaa-ajan keskuksen kävelykeskusta

Ruka on yksi Suomen suosituimmista hiihtokeskuksista ja osa Suomen vilkkainta ympärivuotista matkailualuetta. Rakennustehon toteuttama Ruka Village muodostaa merkittävän osan tunturin juurelle kehitetystä Rukan kävelykylästä.

Kun Rukan kävelykylän suunnittelu aloitettiin vuonna 1999, se oli Pohjoismaissa ainutlaatuinen rakennushanke. Idea kävelykylän rakentamisesta ja parkkitilojen siirtämisestä kylän alle syntyivät hiihtokeskusten suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistuneen Ecosign Mountain Resort Planners Ltd:n ohjauksessa.

Ruka Village käsittää useita asuinrakennuksia, kauppakeskuksen sekä maanalaisen pysäköintiratkaisun. Kokonaisuus on toteutettu yhteensä viidessä vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen toteuttaminen käynnistettiin vuonna 2004 ja viimeinen vaihe valmistui 2010.

Kävelykeskuksen ytimet muodostavat 3-5-kerroksiset betonirunkoiset kerrostalot. Asuinrakennuksissa on yhteensä noin 200 asuntoa. Kauppakeskuksen lisäksi asuinkerrostalojen alimmissa kerroksissa on liiketiloja erikoisliikkeille, elintarvikeliikkeille ja ravintoloille.

Ruka Village toteutettiin Rukakeskus Oy:n kanssa perustajaurakointina, jossa rakennuttamisriski jaettiin osapuolten kesken. Rakennusteho urakoi kohteet neuvottelumenettelyllä ja liiketilat jäivät strategisesti Rukakeskuksen omistukseen.

Valmistunut: 2010
Projektin kesto: 15 kk
Urakkasumma: 7,7 Me
Aliurakointiaste: 25 %
Huoneistoneliömetrejä: 1 900