Pelikampus

Suojellusta kauppakartanosta pelialan keskus

Kiinteistö Oy Arkkitehtiosaston korjaustöiden tavoite oli kansainvälisestikin poikkeuksellinen. Yksityisellä rahoituksella historialliseen rakennukseen luotiin moderni toimintaympäristö tulevaisuuden yrityksille, Pohjois-Suomen pelialan keskus.

Kiinteistö Oy Arkkitehtiosasto on osittain kaksi-, osittain kolmekerroksinen rapattu tiilestä muurattu kivirakennus, jossa on pääosin puiset ala-, väli- ja yläpohjat. Sen on suunnitellut insinööri Hugo Neumann vuonna 1882 ja se valmistui Svendelinien suvun kauppakartanoksi vuonna 1884. Konkurssin myötä valtiolle siirtynyt rakennus on toiminut koulu- ja opetustiloina vuodesta 1888 lähtien.

Rakennus on osa Oulun rantakorttelien julkinen kaupunkitila -nimistä valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Ympäristöministeriön suojelupäätös koko korttelin rakennuskannasta on suojeluluokkaa S2. Asemakaavassa suojelumerkintä on sr-1.

Kauppakartanoon toteuttamamme korjaukset koskivat sisä- ja ullakkotiloja, jotka kuntotutkimuksissa todettiin osittain mikrobivaurioituneiksi ja jotka olivat olleet useita vuosia käyttökiellossa. Korjauksissa poistettiin mikrobi- ja lahovaurioituneet rakenteet, puhdistettiin avatut rakenteet ja varmistettiin rakenteiden rakennusfysikaalinen, palo- ja äänitekninen sekä henkilöturvallinen toimivuus.

Valmistunut: 2016
Projektin kesto: 5 kk
Urakkasumma: 1,2 Me
Aliurakointiaste: 20 %
Huoneistoneliömetrejä: 2 316