Linnanmaa

Toimitilatontista eläväksi asuinkortteliksi

Oulun yliopiston ympäristöön Linnanmaalle sijoittuva asuinkiinteistöjen umpikortteli on Rakennustehon ja Oulun kaupungin pitkäjänteisen kaavoitusyhteistyön tulos. Aiemmin toimitilakortteliksi osoitetusta tontista kuoriutui lopulta elävä asutuskeskittymä.

Oulun kaupunki ja Rakennusteho pohtivat yhdessä käyttämättömäksi jääneen toimitilatontin käytön mahdollisuuksia. Linnanmaan alueelle Oulussa povataan kovaa kasvua, kun Oulussa toimivien korkeakoulujen yhteistyö tiivistyy ja Oulun ammattikorkeakoulu toimintoineen siirtyy Oulun yliopiston tiloihin. Liikenteellisesti hyvällä paikailla sijaitsevan tontin jalostaminen asuntorakentamiseen olikin luonteva ratkaisu.

Korttelin kokoiselle tontille sijoiteltiin kolme laajempaa lamellitaloa ja neljä pienempää pistetaloa. Rakennusmassat muodostavat tontille asuintalojen umpikorttelin, jonka yhdellä kulmalla kohoaa maamerkkimäinen, 8-kerroksinen torni. Muutoin rakennukset ovat 4-kerroksisia. Korttelin rakennusten katujen puoleisia julkisivuja rytmittävät ranskalaisten parvekkeiden värilasit, jotka pimeämpään vuodenaikaan hehkuvat asunnoista virtaavasta valosta.

Koska kaupungin tavoitteena oli saada alueelle sekä omistus- että vuokra-asuntoja, osaan kiinteistöstä suunniteltiin yleishyödyllisiä asuntoja. Korttelin kokonaisuuteen sisältyykin Caritas Säätiön hallinnoimia palveluasuntoja sekä nuorisoasuntoja, joita hallinnoivat yleishyödylliset asuntoyhteisöt Oulun Moniasunnot Oy ja Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdistys.

Valmistunut: 2017
Projektin kesto: 4 v
Urakkasumma: 58 Me
Aliurakointiaste: 10 %
Huoneistoneliömetrejä: 16 200