Jätkäsaaren Pablo

Kehittyvä kerrostalo

Rakennusteho tutki yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa yhteisöllisen asumisen tukemista oivaltavilla arkkitehtonisilla ideoilla ja tilaratkaisuilla. Kehittyvä kerrostalo -tutkimushankkeen lopputuloksena syntyi Jätkäsaaren Pablo, Rakennustehon ensimmäinen Hitas-kohde.

Kehittyvä kerrostalo -tutkimuksessa erityismielenkiinto kohdistui asumisen yksityisyyden rajapintoihin sijoittuvaan “harmaaseen vyöhykkeeseen”. Tarkastelussa ja ratkaisujen ideoinnissa painotettiin sitä, kuinka uudenlaisella tilan tulkinnalla saataisiin syntymään tiloja sosiaalisille kohtaamiselle ja yhteisöllisyydelle. Opiskelijoiden työskentelyä ohjasi ja kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti SAFA, tilasuunnittelun professori Pentti Kareoja.

Koteja Jätkäsaaren Pablossa on moneen eri elämäntilanteeseen – yksiöistä suuriin perheasuntoihin. Rakennuksen päämassa on kuusikerroksinen ja siihen liittyy matalampi siipi, jossa on päällekkäin kaksikerroksisia asuntoja. Rakennuksen rungon keskellä on kuusi kerrosta korkea atrium -aula, jonka kautta ympäröivät asunnot saavat valoa ja näkymiä rakennusrungon keskeltä.

Jätkäsaaren Pablon erilaisten tilojen ja pintojen jäsennyksellä saatiin tila virtaamaan mielenkiintoisena jatkumona yksityisistä sisätiloista julkisiin katutiloihin asti. Aalto-yliopiston muotoilun opiskelijat olivat mukana suunnittelemassa myös atrium-aulatilan visuaalista ilmettä, kalusteita ja toiminnallisuutta.

Valmistunut: 2016
Projektin kesto: 20 kk
Urakkasumma: 18,5 Me
Aliurakointiaste: 95 %
Huoneistoneliömetrejä: 3 800