Haastavassa markkinatilanteessa positiivinen tulos