/ Uutiset

Rakennusteho toteuttaa massiivipuurakenteisen päiväkodin Rovaniemelle

Rovaniemen kaupunki on valinnut Rakennustehon toteuttamaan massiivipuurakenteisen päiväkodin Rovaniemen Häkinvaaraan. Keväällä 2024 aloitettavassa ja 2025 valmistuvassa, kaksikerroksisessa päiväkodissa myös välipohja toteutetaan puurakenteisena. Kokonaisuus sisältää kahdeksanryhmäisen päiväkodin piha-alueineen. A-energialuokkaan toteutettava rakennus hyödyntää aurinkopaneeleja ja se lämmitetään maalämmöllä. Kohteen urakkahinta on 8,3 miljoonaa euroa.

Rakennusteho valittiin toteuttajaksi kilpailullisella neuvottelumenettelyllä järjestetyn KVR-urakkakilpailun perusteella. Laatuarvioinnissa korostettiin erityisesti toiminnallisuutta ja korkeatasoista arkkitehtuuria. Uudisrakennus tulee sijaitsemaan rakentamattomalla alueella, joten suunnittelussa tuli kiinnittää erityisesti huomiota sen sovittamiseksi olemassa olevaan kangasmetsäympäristöön. Suunnittelussa otettiin huomioon myös mahdollinen koulun rakentaminen samalle alueelle.

”Häkinvaaran hirsipäiväkoti on jatkumo nyt rakenteilla olevalle Tyrnävän Kirkkomännikön hirsipäiväkodille. Rakennustehon vahva kehityspanostus oppisympäristöliiketoimintaan on palkinnut meidät useilla mielenkiintoisilla hankkeilla. Näistä näkyvimpinä ovat edellä mainittujen hankkeiden lisäksi mm. kehitysvaiheessa oleva Oulun kaupungille toteutettava Jääkärinkankaan monitoimitalo ja toteutusvaiheeseen siirtynyt Simon yhtenäiskoulu”, toteaa Rakennustehon toimitusjohtaja Sami Klemola.

Häkinvaaran päiväkodin arkkiehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy ja piha-alueiden suunnittelusta VSU maisema-arkkitehdit Oy.

Lisätietoja antavat:
Sami Klemola, toimitusjohtaja, Rakennusteho Group
p. 040 5892 494, sami.klemola@rakennusteho.fi

Oskari Pyrrö, liiketoimintajohtaja, oppimisympäristöt, Rakennusteho Group
p. 040 848 2302, oskari.pyrro@rakennusteho.fi