Rekrytointirekisteri

Rekrytoinnin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Rakennusteho konserni (jäljempänä Rakennusteho)

Rakennusteho Group Oy (y-tunnus: 1977270-5)
Oulun Rakennusteho Oy (y-tunnus: 1000124-2)
Helsingin Rakennusteho Oy (y-tunnus: 2661573-2)

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomo Kurikka
email: tuomo.kurikka@rakennusteho.fi
puh: 0400 784 627
Krouvintie 5
90400 Oulu

3 Tietosuojaorganisaatio

Rakennusteho konsernissa toimii tietosuojaorganisaatio.
Yhteystiedot: tietosuoja@rakennusteho.fi.

4 Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjälle hakeneista työnhakijoista. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Henkilötietoja voidaan kerätä esimerkiksi Rakennustehon verkkopalvelujen kautta sekä haastatteluissa.

Rakennusteho ei tee profilointia.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää pääsääntöisesti sisällään Rakennusteholle hakevista työnhakijoista seuraavanlaisia henkilötietoja:

  • Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumero, osoite
  • Koulutustiedot
  • Tietoja aikaisemmista työpaikoista ja hakijan toivomuksia haettavaa työtehtävää kohtaan (ml. palkkatoivomus)
  • Ammatilliset pätevyydet
  • Hakijan itsestään antamat muut tiedot kuten valokuva
  • Suosittelijoiden yhteystiedot ja heidän mahdollisesti antamat tiedot
  • Dokumentteja kuten hakemus, ansioluettelo sekä työ- ja opiskelutodistukset
  • Muita hakuprosessin yhteydessä annettuja tietoja ja muistiinpanoja.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rakennusteho voi luovuttaa, siirtää tai jakaa henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä yhteistyökumppaneillemme ja valikoiduille palveluntarjoajille. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja huolehtimaan niiden tietoturvallisesta käsittelystä.

8 Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi palvelua ylläpitäville palvelimille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

10 Oikeudet rekisterin tietojen tarkastukseen, korjaamiseen ja poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä.

11 Tietojen säilytysaika

Vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja ei säilytetä.

12 Tietosuojaselosteen muutokset

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaateidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.