/ Uutiset

Uusi tutkimus tarjoaa tietoa aidosti esteettömien kotien suunnitteluun

Arkkitehtitoimisto INARO toteutti Rakennustehon aloitteesta tutkimuksen, jossa selvitettiin moniaistisuuden mahdollisuuksia asuinympäristöissä. Tutkimuksessa tuotettiin myös suunnittelijoille tarkoitettu opas. Lisäksi tuloksia hyödynnettiin INAROn suunnittelemassa ja Rakennustehon rakentamassa asuinkerrostalossa Helsingin Jätkäsaaressa.

Vastikään julkaistu tutkimus Kaikille sopivia koteja – moniaistisuuden mahdollisuudet asuinympäristöjen suunnittelussa on tärkeä avaus suomalaisessa asuinrakentamisessa. Se tarjoaa uuden, ihmisten moninaisuuden huomioivan tulokulman suunnitteluun.

Moniaistisuuden toteutuminen asuinrakentamisessa kohtaa haasteita etenkin kahdelta suunnalta: yhtäältä rakentamista ohjaavat määräykset painottavat liikkumisen esteettömyyttä ja toisaalta arkkitehtisuunnittelussa on perinteisesti korostunut visuaalisuus.

Kuitenkin ihminen kokee asuinympäristön kaikin aistein: paitsi näkemällä, myös haju-, tunto- ja kuuloaistin välityksellä.

Samoan Falen piha tukee moniaistisuutta. Reittien sora- ja kivituhkapinnat imeyttävät hulevesiä, mutta myös rikastuttavat kulkijan äänimaailmaa. Pääreitit ja sisäänkäynnit hahmottuvat selvästi pihatiilipintaisina sekä valaistuksellaan.

Kohti kokonaisvaltaista esteettömyyskäsitystä

Uudessa tutkimuksessa kyseenalaistetaan vallitseva kapea, liikkumista painottava esteettömyyskäsitys sekä näköaistin hallitseva rooli arkkitehtuurissa. Tavoitteena on nostaa kokonaisvaltainen esteettömyyskäsitys ja moniaistisuus rakennetun ympäristön suunnittelun keskiöön. Kaikille sopivan suunnittelun lähtökohtana on ihmisten moninaisuus.

”Aistiympäristön esteettömyyttä on vaikea mitata, mutta ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen auttaa moniaististen tilojen suunnittelussa. Lisäksi tarvitaan asenteiden muutosta. Siinä tällaiset innovatiiviset pilottihankkeet ovat silmiä avaavia! Myös suunnittelijoiden koulutuksen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen tulee panostaa sekä hyödyntää kokonaisvaltaisen esteettömyyden asiantuntijoita suunnitteluprosessissa”, sanoo Miia Ranta-aho, tutkija ja arkkitehti arkkitehtitoimisto INAROsta.

Moniaistisuuden huomioivan esteettömyyden epäillään usein nostavan merkittävästi rakentamisen kustannuksia. Se ei kuitenkaan välttämättä ole kalliimpaa – olennaista on huomioida kokonaisvaltainen esteettömyys alusta alkaen suunnittelussa. Sen sijaan jälkikäteen tehdyt ratkaisut ja korjaukset tulevat aina kalliiksi.

”Jätkäsaaren rakennushanke osoittaa, että moniaistinen esteettömyys on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti asuinrakentamisessa, kun se huomioidaan suunnittelussa alusta alkaen”, kertoo Jere Castrén, Rakennustehon varatoimitusjohtaja.

Porrastasojen personointi tukee moniaistisuutta ja kokonaisvaltaista esteettömyyttä.

Opas moniaistisuuden huomioimiseen

Tutkimuksessa tarjotaan konkreettisia keinoja moniaistisuuden vahvistamiseksi. Tutkimuksen kylkiäisenä on erillinen opas Moniaistiset ja kaikille sopivat tilat asuinrakentamisessa, joka johdattaa esteettömyyden kokonaisvaltaisesti huomioivaan suunnitteluun.

Opas on jaettu kuuteen kategoriaan: tuntoaisti, kuuloaisti, hajuaisti, näköaisti, liikkuminen ja hahmottaminen. Ohjeiden tarkoitus on herättää asuinrakentamisen suunnittelijat kiinnittämään työssään huomiota moniaistisuuteen sekä rohkaista etsimään kuhunkin tilanteeseen toimivin, kaikille sopiva ratkaisu.

Lisätietoja:
Jere Castrén, varatoimitusjohtaja, Rakennusteho Group
p. 050 5500 142
jere.castren@rakennusteho.fi

Lataa tutkimus ja suunnitteluopas:
Tutkimus: Kaikille sopivia koteja – moniaistisuuden mahdollisuudet asuinympäristöjen suunnittelussa
Opas: Moniaistiset ja kaikille sopivat tilat asuinrakentamisessa