/ Uutiset

Sami Klemola aloittaa Rakennustehon toimitusjohtajana

Rakennusteho Group -konsernin toimitusjohtajaksi on nimitetty 12.6.2023 alkaen Sami Klemola, YTM ja OTK. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Jaakko Moilanen siirtyy muutoksen yhteydessä yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Jaakko Moilanen on toiminut menestyksekkäästi Rakennustehon toimitusjohtajana luoden yhtiölle merkittävää kasvua ja kehitystä. Uudessa roolissaan hallituksen puheenjohtajana hän tulee keskittymään yhtiön strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja työskentelemään organisaation jatkuvan menestyksen varmistamiseksi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Sami Klemolan osaksi organisaatiotamme. Hänen laaja kokemuksensa ja strateginen näkemyksensä ovat avainasemassa Rakennustehon menestyksen varmistamisessa. Tehtäviä jakamalla luomme edellytyksiä yhtiön kasvulle ja varmistamaan Rakennustehon kannattavan kasvun”, toteaa Jaakko Moilanen.

Sami Klemola tuo vankkaa osaamista ja kokemusta yhtiön johtoon. Hän on ollut osa yhtiön hallitusta vuodesta 2018 alkaen ja omaa vahvan käsityksen organisaation toiminnasta ja tavoitteista. Uuden toimitusjohtajan keskeisin tehtävä on keskittyä kannattavuuden ja kasvun varmistamiseen, sekä nostamaan yhtiön operatiivisen tehokkuuden tasoa.

”On kunnia päästä osaksi tätä perinteikästä yhtiötä ja Rakennustehon porukkaa. Yhtiölle on vuosien saatossa rakennettu vankka pohja, jota lähden innolla viemään eteenpäin. Yhtiössä on osaava ja sitoutunut henkilökunta, paljon potentiaalia sekä vankka omistusrakenne. Näiden elementtien varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Rakennustehon vahvat arvot, asiakaslähtöisyys ja rakentamisen laatu ovat aina olleet toiminnan ydin ja niiden säilyttäminen on tärkeää myös jatkossa”, jatkaa Sami Klemola.

Rakennusteho Group -konserni on kasvanut viime vuosina vahvasti, yhtiön talous on kestävällä pohjalla ja näkymä luottavaisesti tulevaisuuteen. Vaikka rakennusalan toimintaympäristö on nyt kohtuullisen haastava, odotettavissa on, että asuntojen kysyntä elpyy hiljalleen tämän vuoden kuluessa ja laadukkaille kodeille hyvillä sijainneilla riittää kysyntää. Asuntorakentamisen lisäksi, Rakennusteho tuo kasvavassa määrin omaa osaamistaan myös vaativien julkisten kohteiden rakentamiseen, ml. koulut, päiväkodit ja laitokset.

”Samin panos tuo uutta energiaa ja vahvistaa organisaation sitoutumista jatkuvan kasvun tavoitteluun. Me rakennusteholaiset toivotamme hänet tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä”, summaa Jaakko Moilanen.

Lisätietoja antavat:
Sami Klemola, toimitusjohtaja, Rakennusteho Group
p. 040 5892 494, sami.klemola@rakennusteho.fi

Jaakko Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, Rakennusteho Group
p. 040 5830 572, jaakko.moilanen@rakennusteho.fi