/ Uutiset

Tulevaisuus rakentuu Oulunkylään vastuullisesti hirrestä

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on varannut tontin hirsikerrostalon rakentamista varten Oulunkylän Patolasta. Rakennustehon kokoaman yhteistyöryhmän suunnittelema kohde toteutetaan osana Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma vastaa kerrostalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin teknisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin, asuntopoliittisiin ja rakentamisprosessin kehittämistarpeisiin. Ohjelma tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden sparrausta kehitystyöhön.

”Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme elämänlaatua. Kehittyvä kerrostalo -ohjelma antaa mahdollisuuden kehittää uusia asumisen ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Kontion kehittämä Block -rakennekonsepti soveltuu konseptiimme erinomaisesti, koska se ei rajoita Inaron arkkitehtien innovatiivisen arkkitehtuurin luomista rakennuspaikkaan sopivalla tavalla”, luonnehtii Rakennustehon Jere Castrén.

Oulunkylään toteutettava hirsikerrostalokonsepti tarjoaa tiiviin ja kevyen ratkaisun niin täydennysrakentamiseen kuin uusille asuinalueille. Puurakennus rikastuttaa kivikaupungin katukuvaa ja lisää niin uusien kuin vanhojen kaupunginosien elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Kaupunkiympäristöön toteutettu moderni hirsirakennus luo vetovoimaa ja omaleimaisuutta kaupunkikuvaan.

”Kontio Block -konseptin mukaisia rakenteita on käytetty jo pitkään eli kyse ei ole teknisten rakenteiden osalta pilotoinnista. Uutta on pientalorakentamisesta tutun ympäristöystävällisen materiaalin tuominen kaupunkikuvaan ja kerrostalorakentamiseen”, Kontiotuotteen Hanna Haipus sanoo.

Vastuullisesti hoidetuista PEFC-sertifioiduista metsistä saatavista mäntytukeista Kontiolla valmistetut lamellihirret ovat merkittävä hiilivarasto. Hirsiseinään varastoituneen hiilen määrä on nelikertainen verrattuna tyypilliseen puurakenteiseen seinään, kymmenkertainen verrattuna tyypilliseen tiilisenään ja satakertainen verrattuna tyypilliseen betoniseinään.

”Arkkitehtuurissa olemme huomioineet Oulunkylän alueen ominaispiirteet ja kaupunkikuvallisen ympäristön. Katutasoon on luotu liike- ja yhteistiloille erillinen, muusta rakennuksesta erottuva jalusta, jossa on näyttävät sisäänkäynnit ja aukotus. Hirsirakenteen yksi etu on se, että puupintaa jää näkyville mahdollisimman paljon. Hirsiseinät luovat asuntoon arvokkaan, kotoisan ja rauhoittavan tunnelman”, jatkaa Inaron Vesa Humalisto.