/ Uutiset

Kivitaloalan ”Poika” palasi Ouluun

Vuoden 2019 Kestävä kivitalo -palkinto on myönnetty Oulussa sijaitsevalle As. Oy Toppilan Punaiselle Myllylle. Viimeksi palkinto on myönnetty oululaiselle kohteelle kymmenen vuotta sitten, joten aivan arkisesta asiasta ei ole kyse. Kestävä kivitalo -palkinto ojennetaan vuosittain yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen.

Punainen Mylly on syntynyt Oulun Rakennusteho Oy:n, Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy:n, Insinööritoimisto Putkonen Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhteistyönä. Palkinnon myöntäneen Kestävä kivitalo -ryhmän puheenjohtaja Pentti Lumme kuvaa Punaista Myllyä omaleimaiseksi maamerkiksi, jossa moderni rakentaminen ja historia yhdistyvät onnistuneella tavalla. ”Vanhan teollisuusrakennuksen hyödyntäminen osana uudisrakennuksen ulkoarkkitehtuuria sekä purettujen tiilien hyödyntäminen uusiokäytössä antavat kohteelle erityisen arvon”, Lumme sanoo.

Juhlat Finlandia-talolla, Moilanen kiitti kumppaneita ja omaa väkeään

Palkinnon saaja paljastettiin Finlandia-talossa 10.10.2019 pidetyssä Kestävä kivitalo 25-vuotisjuhlaseminaarissa. Kiitospuheessaan Rakennustehon toimitusjohtaja Jaakko Moilanen totesi, että Punainen Mylly on osa Oulun teollisuuden historiaa sekä merellistä menneisyyttä, ja hän arvioi Myllyn kaltaisten rakennushankkeiden vievän Oulun hyvällä tavalla jälleen kerran kohti merta. Lisäksi Moilanen otti kantaa rakentajien vastuuseen ja ammattitaitoon:

”Me kaikki läsnäolijat olemme tietoisia rakentajien vastuusta. Meidän odotetaan tekevän kestäviä ja terveellisiä rakennuksia, joiden koko elinkaaren mittainen hiilijalanjälki on pieni ja vastuu ympäristöstä suuri. Rakennusteho kehittää omalta osaltaan aktiivisesti ratkaisuja, joilla rakentamisen kokonaisvastuu huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei tarkoita vain energiataloutta ja matalaa e-lukua, vaan esimerkiksi erilaisia kiertotalouden ratkaisuja, ja sen ymmärtämistä, että myös talojen käyttäjien ja asukkaiden elämänlaatu on osa kestävää kehitystä. Punainen Mylly toteuttaa mielestäni näitä kaikkia tavoitteita. Sen ovat rakentaneet ammattilaiset, jotka arvostavat omaa kädenjälkeään yli kaiken.

Minä kiitän lämpimästi meidän asiakkaitamme, kaikkia rakennusteholaisia sekä Punaisen Myllyn suunnittelijoita siitä, että saimme tehdä tämän yhdessä. Kiitän myös Oulun kaupunkia tuesta ja näkemyksellisestä kaupunkisuunnittelusta, joka mahdollistaa vanhojen, hienojen rakennusten monipuolisen uusiokäytön. Ja lopuksi kiitän Kestävä Kivitalo -palkinnon myöntäjiä siitä, että päädyitte meihin. Asukkaat ja me Rakennusteholla olemme ylpeitä Punaisesta Myllystä ja tästä palkinnosta.”

Jaakko Moilanen puhuu Kestävä Kehitys -palkinnonjakotilaisuudessa.

Rakentamisen hiilijalanjälki pienenee monin eri tavoin

Vaikka Punaisen Myllyn rakentajien päätavoite ei ole ollut pelkkä energiatehokkuus, vaan korkea elämänlaatu, niin kohteessa on tehty monia hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Eräs yksittäinen ekoteko on ollut vanhojen tiilien uusiokäyttö, johon Kestävä kivitalo -työryhmäkin kiinnitti erityistä huomiota. ”Käytimme vanhoista tiilirakenteista purettuja ja käsin puhdistettuja tiiliä yhteensä 32 000 kappaletta talon toiseen päätyyn sekä muihin rakenteisiin”, Jaakko Moilanen kertoo. ”Suurin osa muurareista kieltäytyi tällaisesta urakasta, koska vanhat tiilet ovat yksilöitä. Mutta veljekset Mikko ja Martti Perunka sekä heidän apumiehensä Jarkko Höglund hoitivat seinän pystyyn. Hatunnosto myös heille, kaikkien yhteistyökumppaneiden lisäksi.”

Lisätietoja Kestävä kivitalo -palkinnosta osoitteessa https://kivitalo.fi.

Kestävä kivitalo

Kestävä kivitalo -yritysryhmä edustaa hyvää ja kestävää paikallarakentamisen perinnettä. Ryhmään kuuluvat Rudus Oy, Wienerberger Oy, Betoniteollisuus Oy, Celsa Steel Service Oy, Peri Suomi Ltd Oy ja Finnsementti Oy. Vuosittain ryhmä jakaa Kestävä kivitalo -palkinnon laadukkaasti suunnitellulle ja toteutetulle kivitalokohteelle.

Kuvat: Suvi Suovaara