Rekisteriseloste ja käyttöehdot

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Rakennusteho Oy, Krouvintie 5 90400 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jere Castrén 050 5500142, jere.castren@rakennusteho.fi

Rekisterin nimi

Rakennustehon asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenpito asunnoista kiinnostuneisiin, asunnon varanneisiin ja ostaneisiin. Rekisteriä käytetään myös markkinoinnin suunnitteluun, markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen ja markkinointitutkimuksiin sekä –kilpailuihin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot, kuten:

  • nimi
  • yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten:

  • Asiakasnumero
  • Asiakkuushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Rakennusteho Oy:n tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Halutessaan rekisteröity voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot asiakasrekisteristä.