Rakennusteho työnantaja

Meillä on talossa yli 250 rakennusteholaista, joilta odotamme sitoutumista tehtäviinsä ja yrityksen toimintaperiaatteisiin. Vastaavasti annamme työntekijöillemme vapautta ja vastuuta. Työntekijämme ovat oman työmaansa herroja ja saavat toimia suhteellisen itsenäisesti, kunhan työt hoidetaan ja tulosta syntyy. Tämä vapaus ja vastuu on selvästikin koettu motivoivaksi. Se tuo työhön mielekkyyttä ja lisää työssä jaksamista ja viihtymistä.

Tarvitsemme työntekijöiksi hyvin monenlaisia osaajia ja asiantuntijoita, koska teemme suuren osan työvaiheista itse ja käytämme mahdollisimman vähän alihankkijoita.

Tuemme myös alan kouluttautumista teettämällä toimintaamme liittyviä opinnäytetöitä.

Toiveissamme tietysti on, että myös tulevaisuudessa saamme uusia päteviä rakennusteholaisia!